lt en

Kokybės kontrolė

Vasiliauskas, Page vykdant projektą "Zenitas" įdiegė dvigubos kokybės kontrolės sistemą, kuri užtikrina, kad statomas namas atitiks projektą bei kitus kokybinius reikalavimus, keliamus gyvenamos paskirties namams.
"Zenito" statybos techninę priežiūrą vykdo techninės priežiūros inžinierius Žilvinas Poniškaitis, kurio Civilinė atsakomybė apdrausta draudimo bendrovėje. 
Atliekamų darbų priežiūrą papildomai vykdo ir Vasiliauskas, Page vadovas.

Taip pat svarbu pažymėti, kad mūsų vykdomose projektuose užsakovas - Vasiliauskas, Page bei rangovai yra nesusiję įmonės t.y. darbų vykdymas ir jų kontrolė yra atskirti. Tai sudaro sąlygas nešąliškai ir principingai kontroliuoti vykdomų darbų kokybę.
Tuo atveju jeigu namo statybą finansuoja bei darbus atlieka viena ir ta pati įmonė arba įmonės susiję, nebelieka papildomos grandies, kuri galėtų nešąliškai organizuoti vykdomų darbų techninę priežiūrą.