lt en

Rekuperacinis vėdinimas sandariame būste būtinas!

Statybos techninis reglamentas "Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas" nustato, į gyvenamas patalpas 1 žmogui turi būti pateikta 14 kub m šviežio oro per valandą. Kitaip sakant - jeigu jūs miegate vienas 14 kv m kambaryje, tai oras jame turi pasikeisti pilnai per 3 valandas, jeigu miegate dviese - per 1,5 valandos. Name, kuris yra sandarus, tokį oro padavimą gali užtikrinti tik pravertas langas arba mechaninė vėdinimo sistema. Tačiau labai dažnai dėl šalčio, vėjo, triukšmo arba saugumo laikyti atidarytą langą miegant yra nepatogu, dėl to patalpos vėdinamos nepakankamai. Pasekmė žmonėms - galvos skausmas, nuovargis, prasta nuotaika, alerginiai susirgimai, padažnėjęs susirgimas užkrečiamomis ligomis. Visas šias problemas padeda išpręsti rekuperacinė vėdinimo sistema.

Senos statybos būstuose šviežas oras priteka per vėdinimo angas, o taip pat per nesandarumus langų, durų varčiose, per langų ir durų montažines siūles, sienų įskilimus ir mikroplyšius. Nekontroliuojamas šalto oro pritekėjimas ypač padidėja šaltuoju metu laiku esant dideliam lauko ir vidaus temperatūtų skirtumui. Šiltas oras išretėja todėl susidaro slėgių skirtumas. Patalpoje slėgis sumažėja, šaltas oras iš lauko - didesnio slėgio zonos, pradeda skverbtis į vidų. Dėl to susidaro jausmas, kad "pučia" per langus, duris, duris ir pan. 

Šiuolaikinėje statyboje, statant "šiltus" pastatus jau yra priemonių kaip minimizuoti nekontroliuojamą šalto oro pritekėjimą į patalpas. Tai pasiekiama įrengus atitinkamos konstrukcijos lauko sienas, papildomai sandarinant langų ir durų montažines siūles, montuojant sandarios konstrukcijos langus. Tačiau tokiu atveju būtina įdiegti reguliuojamą vėdinimo sistemą. Tokia sistema į patalpas tieks tiek šviežio, kiek jums reikės ir tada kada reikės. Jeigu jūsų namuose lankosi daugiau žmonių - reikia daugiau šviežio oro, jeigu namuose likote vienas -oro reikia mažiau.  Todėl vėdinimo sistema turi būti reguliuojama.

Šaltuoju metu laiku tiekiamas oras yra šaltas. Rekuperatoriuje įrengto šilumokaičio pagalba iš patalpos ištraukiamas "iškvėpuotas" šiltas oras pašildo šaltą šviežią orą. Rezultate - oras pašildytas iki kambario temperatūros patiekiamas į kambarius. Jeigu vėdintis reikia intencyviai arba lauko oras labai šaltas pvz., - 10 C, rekuperatoriuje esantis tenas pašildo orą papildomai tiek, kiek to nepajėgia padaryti išeinantis šiltas oras. Modernios rekuperacinės sistemos veikia labai tyliai, labai efektyvūs ventiliatoriai ir ištobulintas valdymas užtikrina mažą elektros energijos suvartojimą.

Taigi rekuperacinė vėdinimo sistema užtikrina reikiamą šviežio ir kambario temperatūros oro kiekį patalpoje ir tokiu būdu iš dalies apsaugo nuo alerginių bei peršalimo pobūdžio susirgimų, prisideda prie pilnaverčio miego ir poilsio bei geros savijautos.